Miesiąc: Maj 2020

Potoczne zwroty po niemiecku

Język niemiecki często jest opisywany przez słuchaczy jako twardy i nieprzyjemny w brzmieniu. Wydaje się, że w tym języku nie można opowiedzieć żartu, a występujące nierzadko długie słowa, nie …

Tłumaczenie ustne – konsekutywne a symultaniczne

Najbardziej znanym podziałem tłumaczeń jest podział na tłumaczenia pisemne i ustne. Te pierwsze są ogromnie rozpowszechnione. Niewiele osób zaś wie, że tłumaczenia ustne były pierwszymi tłumaczeniami na świecie w …

Jak zostać tłumaczem filmów

Każdy z nas lubi obejrzeć dobry film. Dobry czyli jaki? najczęściej tym mianem określamy dobrą obsadę aktorską, świetną produkcję i tematykę. Ale oprócz tego równie ważne jest tłumaczenie hollywoodzkiej …

Historia tłumaczeń ustnych

Nie jest przesadnym stwierdzenie, że bez tłumaczy nie byłoby współczesnego świata w takiej formie jakiej go widzimy. Historia tłumaczeń ustnych pokazuje, że z usługi tłumaczeń korzystano już przed wiekami. …