Nauka języka

Język niemiecki – łatwy czy trudny?

Statystyki nie kłamią – najliczniej reprezentowanym przez polskich tłumaczy przysięgłych jest nie język angielski czy rosyjski, lecz właśnie niemiecki! Lista tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego jest dłuższa o połowę od tych zajmujących się językiem Szekspira, co jasno pokazuje, że język niemiecki jest naprawdę istotny w Polsce. Nie bez powodu kładzie się tak duży nacisk na j niemiecki – bardzo wielu młodych Polaków już teraz planuje wyjazd do pracy lub na studia za Odrę, do czego niezbędna jest znajomość języka chociażby na poziomie komunikatywnym. Ale czy mowy Goethego można się nauczyć w oparciu o samouczek niemieckiego? Czy jest to język łatwy, czy może bardzo skomplikowany? Zobaczmy, jakie tajemnice skrywa język niemiecki!

J niemiecki – język obcy dla ponad 80 milionów osób

Liczba użytkowników języka niemieckiego jako rodzimi użytkownicy wynosi ok. 105 mln. Warto jedna zauważyć, że liczba osób spoza Niemiec uczących się tego języka systematycznie rośnie i już teraz przekroczyła liczbę obywateli Republiki Federalnej Niemiec! A powodów tego zwrotu w stronę języka niemieckiego jest kilka:

  1. Lepsze zarobki i możliwości pracy

Ten powód jest najważniejszy – j niemiecki w CV otwiera drzwi do dużo wyższych zarobków. Podczas, gdy minimalna stawka godzinowa w Polsce w 2019 r. wynosi 14,70 zł brutto, w Niemczech jest ona niemal trzykrotnie wyższa i wynosi 9,19 euro brutto. Do tego, co drugi pracownik w Niemczech zarabia między 2100 a 3700 euro brutto, zaś 20% najmniej zarabiających zarabia mniej niż 2100 euro. Dla porównania: co drugi pracownik zarabia ok. 4640 zł brutto, zaś 20% najmniej zarabiających otrzymuje miesięcznie poniżej 2900 zł brutto.

  1. Wysoki standard nauczania na uniwersytetach

Uniwersytety państwowe są w Niemczech co do zasady bezpłatne, natomiast standard nauczania jest nieco wyższy niż w Polsce – o czym świadczą chociażby rankingi najlepszych uczelni. Nic więc dziwnego, że dziesiątki studentów co roku wybierają właśnie ten kierunek.

  1. Berlin europejską stolicą na miarę studenckich aspiracji

Dużą rolę w popularności Niemiec odgrywa również… moda. Berlin staje się coraz bardziej modną europejską stolicą, w której po prostu wypada być. Kluby, specyficzna stylistyka i otwarci ludzie sprawiają, że u wielu studentów samouczek niemieckiego idzie w ruch – a celem jest oczywiście program Erasmus.

Język niemiecki: łatwy czy trudny?

O języku niemieckim można powiedzieć sporo. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka elementów, które mogą uprzykrzać życie uczącym się tego języka:

  • przypadki – podobnie jak w języku polskim, części mowy w język niemieckim odmieniają się przez przypadki. Jest ich jednak mniej – tylko 4: mianownik, dopełniacz, celownik i biernik. Deklinacja dzieli się jednak na mocną (kilka końcówek fleksyjnych) i słabą, co sprawia, że wielu uczących się miewa spore problemy,

  • rodzajniki – nie występują w języku polskim, co znacząco utrudnia zrozumienie ich roli, natomiast w języku niemieckim wykorzystywane nad wyraz chętnie. Dość tylko powiedzieć, że rodzajniki dzielą się na określone i nieokreślone, a także zależą od przypadku i rodzaju (co oznacza, że mamy do czynienia z 16 formami rodzajników określonych!),

  • szyk zdania – chociaż w języku niemieckim, tak jak w polszczyźnie, występuje kolejność podmiot-orzeczenie-dopełnienie, to jednak j niemiecki posiada momentami dziwne zasady. Przykładowo, orzeczenie w zdaniach oznajmujących występuje zawsze jako drugi element (stąd też zdania typu „Przedwczoraj był on na koncercie”).

Dlaczego język niemiecki nie jest taki trudny?

  1. Nie ma łatwych języków – każdy język na pewnym poziomie się komplikuje, stąd też takie trudności z osiągnięciem poziomu C1 w języku angielskim.

  2. Samouczek niemieckiego w zupełności wystarczy do opanowania języka – niemiecki jest językiem bardzo logicznym, niemal wolnym od wyjątków. Do opanowania wystarczy zatem jedynie dużo samozaparcia i zapamiętywania reguł.

  3. W niemieckim występuje jedynie sześć czasów, przy czym na ogół korzysta się z ledwie trzech – co z pewnością ucieszy tych, którzy mają problemy z opanowaniem wszystkich 16 czasów.

  4. Jest z pewnością łatwiejszy od polskiego, japońskiego czy chińskiego – wolny od wyrażeń niezdefiniowanych przez reguły, pisany zrozumiałym pismem i do tego fonetyczny (w odróżnieniu od np. języka francuskiego) – nauka niemieckiego w porównaniu z nauką polskiego czy chińskiego to czysta przyjemność!

Leave a Comment