Tłumaczenia

Które dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Do kogo mam się udać? Zapewne takie pytanie wciąż Cię męczy skoro postanowiłeś przeczytać ten artykuł. Masz do przetłumaczenia dokumenty, ale nie jesteś pewien czy mają one trafić do tłumacza przysięgłego. Na szczęście nie jest to wiedza tajemna. Wystarczy tylko rozeznać się w temacie, aby mieć świadomość, kiedy potrzebne jest właśnie tłumaczenie uwierzytelnione. Przede wszystkim dobrze zwrócić uwagę na to, że tego typu usługa jest niezbędna w każdej sytuacji, która dotyczy treści mających moc prawną. Może to być przekład aktu małżeństwa, testament, dokument rejestracyjny samochodu czy KRS. Innymi słowy mówiąc: tłumaczenie przysięgłe dotyczy tych wszystkich sytuacji, w których potrzebne są uprawnienia do przetłumaczenia i poświadczenia.

Które dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Masz dokument sporządzony w języku obcym. Możesz mieć też polskie dokumenty. Złożyło się jednak tak, że potrzebujesz je przetłumaczyć. Wiesz, że potrzebny Ci zawodowy tłumacz. Pojawia się jednak pytanie: czy z treściami, które masz musisz zgłosić się do tłumacza przysięgłego? Wszystko zależy od tego, co to za materiały. Niektóre treści mogą trafić do tłumacza zwykłego, inne już wymagają udziału tłumacza przysięgłego. W tym drugim przypadku mamy do czynienia zwykle z urzędowymi i formalnymi dokumentami.

Oto lista przykładowych dokumentów, które może przełożyć tylko tłumacz przysięgły.

 • Akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu.
 • Dokumenty rejestracyjne samochodu. Do dokumentów samochodowych mogą zaliczać się między innymi: umowa kupna-sprzedaży, karta pojazdu czy faktura.
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo szkolne czy maturalne.
 • Dyplom ukończenia kursu czy certyfikat zawodowy lub dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu.
 • Świadectwo pracy.
 • Pełnomocnictwa, kontrakty.
 • Umowy o pracę i umowy najmu.
 • Akty notarialne.
 • Zaświadczenie o niekaralności.
 • Dokumenty finansowe, faktura VAT, sprawozdanie z działalności czy koncesje i zezwolenia.
 • Odpis pełny z KRS, odpis aktualny z KRS czy wyciąg z KRS.
 • Wyroki sądowe, dokumenty procesowe.

Artykuły polecane dla Ciebie:

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Z tłumaczeniem przysięgłym mamy do czynienia w bardzo formalnych sytuacjach. Zwykle oryginał należy przetłumaczyć z języka polskiego na obcy lub z języka obcego na polski, aby złożyć w jakimś urzędzie. Innymi słowy, kiedy jesteś w takiej sytuacji musisz zlecić przekład tłumaczowi przysięgłemu.

Tłumaczenie przysięgłe wymagane jest w ściśle określonych “warunkach”. Jakich? Oto one!

 • Wtedy, kiedy masz dokument lub treść wymagającą poświadczenia tłumacza. Chodzi tu oczywiście o tłumaczenia ustne i tłumaczenia pisemne, które muszą być wykonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Zawsze kiedy dokument należy poświadczyć i opatrzyć pieczęcią tłumacza przysięgłego.
 • Standardowo chodzi o wszystkie dokumenty urzędowe, które mają moc prawną.
 • Zlecić tłumaczenie możemy wyłącznie osobie posiadającej uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Czym są tłumaczenia zwykłe?

Omawiając dokumenty, które muszą trafić do tłumaczenia przysięgłego aż prosi się, aby powiedzieć choć kilka słów o tym, kiedy nie trzeba korzystać z usług właśnie tych specjalistów. A tych sytuacji jest bardzo dużo. Tak naprawdę przeciętna osoba zgłaszając się do biura tłumaczeń czy tłumacza pracującego jako freelancer zwykle potrzebuje nie coś poświadczać, ale wykonać tłumaczenie zwykłe. Mówimy tu chociażby o przetłumaczeniu CV, contentu na stronę internetową, treści reklamowych czy marketingowych lub powieści. Niech jednak nie zwiedzie Cię to, że specjalistów zajmujących się tego typu zleceniami określa się tłumaczami zwykłymi. Wyobraź sobie, że pracujesz w firmie zajmującej się inżynierią genetyczną. Przygotowałeś opracowanie dotyczące najnowszego zagadnienia, którym się zajmujesz. Publikacja przeznaczona jest dla osób posługujących się różnymi językami. Tego typu dokument nie wymaga udziału tłumacza przysięgłego, ale musi pracować nad nim człowiek mający pojęcie o tej dziedzinie. Oczywiście taki projekt trafi do tłumacza, który jest ekspertem w tym temacie. Nie należy więc lekceważyć i pomniejszać roli tych specjalistów.

Tłumacz przysięgły – kto to taki?

Chcesz dowiedzieć się kim jest tłumacz przysięgły? Najprościej sięgnąć po “Ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku. Dowiesz się z niej między innymi o tym, kto może zostać tłumaczem przysięgłym (na przykład oprócz obywatelstwa polskiego lub innego wskazanego w tekście ustawy, znajomości języka polskiego nie można być osobą karaną za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego).

 • Tłumacz przysięgły to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego.
 • To osoba, która z wynikiem pozytywnym zdała egzamin na tłumacza przysięgłego.
 • To osoba, która złożyła formalne ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości.
 • Posiada wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Obejmuje on: imię i nazwisko, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, datę nabycia uprawnień zawodowych tłumacza przysięgłego, oznaczenie świadectwa tłumacza przysięgłego, język lub języki, w zakresie których tłumacz przysięgły posiada uprawnienia do wykonywania zawodu, informację o orzeczonych karach z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego, informację o uzyskanych stopniach naukowych, tytule naukowym, stopniach w zakresie sztuki oraz tytule w zakresie sztuki.
 • Do poświadczania dokumentów pisemnych używa pieczęci, która zawiera w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Tym składa coś w rodzaju podpisu.
 • Tłumacz przysięgły prowadzi repertorium, w którym odnotowuje swoje czynności. Zwiera ono między innymi: datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem czy wskazanie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz sporządzonych egzemplarzy.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 roku zmienia rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia tylko u profesjonalisty

Masz do przetłumaczenia dokument z języka polskiego na język obcy? Potrzebujesz wykonać poświadczenia tłumaczeń oraz poświadczenia odpisów pism? W takim razie znajdź odpowiedniego tłumacza przysięgłego. Jak go wybrać? Filtruj osoby do współpracy na kilka sposobów. Przede wszystkim weź pod uwagę język docelowy i samą parę językową oraz dziedzinę, której dotyczy Twój dokument. Ważne jest, aby zatrudnić do pomocy tłumacza, który ma wszelkie niezbędne kwalifikacje i wiedzę, aby wykonać dla Ciebie najwyższej jakości tłumaczenie. Poczytaj też opinie o danym tłumaczu lub biurze tłumaczeń w sieci. Poproś o oficjalne referencje. Co ważne zweryfikuj tłumacza przysięgłego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Pamiętaj, że Ci specjaliści muszą mieć uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości. A kiedy potrzebne jest tłumaczenie współpracuj tylko i wyłącznie z profesjonalistą.

Leave a Comment