Niemiecki język – dlaczego jest nielubiany?

Chociaż język niemiecki jest jednym z najbardziej istotnych z punktu widzenia Polski, to jednak wciąż w społeczeństwie rezonują liczne mity i stereotypy o mowie Goethego. Wbrew obiegowym opiniom, nauka …

Język niemiecki – łatwy czy trudny?

Statystyki nie kłamią – najliczniej reprezentowanym przez polskich tłumaczy przysięgłych jest nie język angielski czy rosyjski, lecz właśnie niemiecki! Lista tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego jest dłuższa o połowę od …

Ile wynosi powierzchnia Niemiec? To Cię może zaskoczyć!

Kiedy myślimy o Europie sensu stricto (a więc pomijamy kraje zlokalizowane częściowo na kontynencie azjatyckim), Republika Federalna Niemiec zdaje się być prawdziwym kolosem. Najludniejszy kraj Unii Europejskiej, najsilniejsza gospodarka …

Jak znaleźć pracę w Niemczech bez znajomości języka?

Chociaż na przestrzeni ostatnich 20 lat przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o niemal 140%, to jednak polskiej gospodarce daleko do średniej unijnej. Dość tylko powiedzieć, że we wszelkich rankingach …