Ciekawostki

Zasiłek rodzinny w Niemczech – zobacz, co trzeba wiedzieć o Kindergeld!

Nie dość, że pensje w Niemczech znacząco przewyższają polskie zarobki, to jeszcze Polacy wyjeżdżający do pracy za Odrę mogą liczyć na dodatkowe świadczenia socjalne. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny, którego wysokość uzależniona jest od liczby dzieci w rodzinie lub gospodarstwie domowym. Zobacz, co trzeba wiedzieć na temat Kindergeld 2019, a także, jakie kindergeld dokumenty są niezbędne do otrzymania świadczenia!

Kindergeld 2019 – dla kogo?

Zasiłek rodzinny w Niemczech wypłacany jest za każde dziecko w rodzinie lub gospodarstwie domowym, przy czym za dzieci uznaje się:

 • rodzone dzieci,

 • adoptowane dzieci,

 • dzieci przybrane,

 • dzieci małżonka,

 • dzieci partnera/partnerki (w przypadku związków partnerskich),

 • wnuki (o ile mieszkają z wnioskodawcą, a rodzice nie pobierają na nie świadczeń).

Kindergeld – jak długo możemy liczyć na zasiłek rodzinny?

Niemiecki zasiłek rodzinny jest co do zasady wypłacany na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Warto jednak pamiętać, że osiągnięcie pełnoletności nie musi zwalniać z prawa do Kindergeld – niemiecki ustawodawca przewidział kilka dodatkowych okoliczności:

 • jeżeli dziecko podejmuje dalszą naukę, wówczas prawo do zasiłku wydłuża się do momentu jej zakończenia, jednak nie dłużej, niż do 25. roku życia,

 • dziecko powyżej 18. roku życia traci prawo do zasiłku rodzinnego, jeżeli pracuje w wymiarze powyżej 20 godzin tygodniowo,

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na zasiłek rodzinny również po ukończeniu 25. roku życia.

Kindergeld dokumenty – co trzeba dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny?

Aby móc otrzymać Kindergeld 2019, należy złożyć do Familienkasse odpowiednie dokumenty. Aktualnie jeśli chodzi o Kindegeld dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny to:

 • kopia zaświadczenia o podatku od wynagrodzenia,

 • kopia aktu małżeństwa,

 • kopia aktu urodzenia dziecka,

 • kopia meldunku,

 • kopia umowy najmu mieszkania,

 • zaświadczenie o nauce w szkole lub na uczelni wyższej,

 • zaświadczenie o stanie rodziny (miejsce zamieszkania, informacje o osobach zameldowanych),

 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy oraz dzieci,

 • kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec,

 • kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w państwach Unii Europejskiej (zaświadczenie wydawane przez MOPS lub GOPS),

 • kopia zaświadczenia o dochodach.

Kto może złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech?

Wniosek o Kindergeld może złożyć:

 • dowolny małżonek (wówczas potrzebny jedynie podpis drugiej strony),

 • partner posiadający dzieci z innego związku,

 • osoba sprawująca opiekę prawną nad dziećmi zamieszkałymi w gospodarstwie domowym.

Jaka jest wysokość Kindergeld w 2019 r.?

Kiedy już wiemy, jakie są niezbędne do uzyskania Kindergeld dokumenty, warto zająć się chwilkę przyjemniejszym tematem. Okazuje się bowiem, że wysokość zasiłku rodzinnego w Niemczech pozwala na podreperowanie domowego budżetu. Obowiązujące stawki Kindergeld w 2019 r. to:

 • 204 euro na każde pierwsze i drugie dziecko,

 • 210 euro na trzecie dziecko,

 • 235 euro na czwarte i każde kolejne dziecko,

przy czym Kindergeld jest świadczeniem comiesięcznym, co oznacza, że w skali roku rodzice mogą otrzymać nawet:

 • 2448 euro w przypadku posiadania jednego dziecka,

 • 4896 euro w przypadku posiadania dwójki dzieci,

 • 7416 euro w przypadku posiadania trójki dzieci,

 • 10 236 euro w przypadku posiadania czwórki dzieci.

Kiedy wypłacany jest Kindergeld?

Kindergeld wypłacany jest co miesiąc, natomiast konkretny termin zależy od ostatniej cyfry („Endziffer”) tzw. numeru Kindergeld, czyli numeru przyznanego wraz z wnioskiem I tak, jeśli ostatnie cyfry wniosku to:

 • 0, 1, 2 lub 3 – pieniądze zostaną przelane w pierwszym tygodniu miesiąca,

 • 4, 5 lub 6 – pieniądze zostaną przelane w drugim tygodniu miesiąca,

 • 7, 8 lub 9 – pieniądze zostaną przelane w trzecim tygodniu miesiąca.

Kindergeld a Rodzina 500+

Warto pamiętać, że Polacy mieszkający i pracujący w Niemczech mogą liczyć nie tylko na Kindergeld, lecz także na tzw. 500 plus. Trzeba jednak pamiętać, że warunki uzyskania 500 plus na pierwsze dziecko zależą od dochodu, zaś polskie 500+ jest jedynie połową niemieckiego świadczenia.

Leave a Comment